Jの株価

Jリーグクラブのリーグ成績とスポンサー企業の株価を観察する。

第3節終了時点の順位表

リーグ戦順位:騰落率順位(2015年3月23日時点)

 

  1位 浦和   :     2位 +3.63 => +3.68%(+0.05%) 3位

  1位 広島   :     1位 +4.23 => +4.49%(+0.25%) 1位

  3位 鳥栖   :   17位 +0.83 => +1.83%(+0.99%) 14位

  4位   FC東京   :     8位 +2.61 => +3.00%(+0.37%) 8位

  5位 仙台   :   13位 +1.65 => +1.78%(+0.13%) 15位

  6位 川崎   :     4位 +3.29 => +3.37%(+0.08%) 5位

  7位    G大阪  :     3位 +3.31 => +3.78%(+0.66%) 2位

  8位    清水   :   10位 +2.60 => +2.96%(+0.36%) 9位

  9位    松本山雅  :     8位 +2.61 => +2.83%(+0.22%) 11位

10位    新潟   :   14位 +1.41 => +1.66%(+0.25%) 16位

10位 柏   :     5位 +2.91 => +2.89%(-0.02%) 10位

12位 湘南   :   15位 +1.38 => +2.16%(+0.76%) 13位

13位    横浜   :   12位 +2.25 => +3.05%(+0.78%) 7位

14位    山形   :   18位 +0.80 => +0.70%(-0.10%) 17位

15位 甲府   :   16位 +0.92 => +0.68%(-0.24%) 18位

16位    名古屋  :     6位 +2.89 => +3.56%(+0.66%) 4位

17位    鹿島   :   11位 +2.26 => +3.13%(+0.85%) 6位

18位    神戸   :     7位 +2.65 => +2.73%(+0.08%)12位

 

第3節終了時点の順位表。

さて明日はどうなるか? 

 本日の取引結果を反映。

まぁ、リーグ順位との相関は見られず。